INTALIO Service Desk to autorska koncepcja pracy ze zgłoszeniami elektronicznymi obejmująca projektowanie obiegu zgłoszeń dla Twojej firmy w oparciu o własne moduły funkcjonalne Intalio dla środowisk ((OTRS)) Community Edition oraz systemu OTOBO firmy Rother OSS.  

Jeżeli masz firmę, która potrzebuje dobrze zorganizować przepływ informacji pomiędzy działami i klientami, podnieść jakość świadczonych usług czy monitorować wskaźniki efektywności (KPI), to nasze rozwiązania i wypracowane doświadczenie, wnikające ze współpracy z wieloma wyróżniającymi się firmami na rynku na pewno będzie bardzo przydatne dla Twojego biznesu.

Zamów prezentację

 

Jak możesz realizować wdrożenie z Intalio Service Desk?

Projekt PODSTAWOWY

 • Instalacja systemu OTOBO
 • Utworzenie kont Agentów, grup uprawnień, kolejek, statusów
 • Konfiguracja ustawień systemowych, autoodpowiedzi, zasad korespondencji
 • Dodanie szablonów odpowiedzi

CZAS REALIZACJI DO 14 DNI

Projekt ROZSZERZONY

 • Wszystkie zagadnienia związane z projektem podstawowym
 • Wdrożenie gotowych modułów funkcjonalnych Intalio Service Desk
 • Konfiguracja wybranych modułów

Projekt SPERSONALIZOWANY

 • Indywidualne zaprojektowanie środowiska obsługi zgłoszeń
 • Zaplanowanie i wykonania nowych indywidualnych modułów lub integracji systemu z innymi rozwiązaniami IT

Zamów wycenę

Intalio Consulting – nasze główne usługi dla systemów ((OTRS)) Community Edition i OTOBO

Doświadczenie. Wiedza i umiejętności. Rozwiązania.

Warsztat ewaluacyjny

Celem warsztatów ewaluacyjnych jest omówienie wymagań i oczekiwań związanych z bieżącymi praktykami usługowymi.

Podczas spotkania dyskutujemy na temat zagadnień z pracą ze zgłoszeniami, ale także wykonujemy konfigurację systemu na żywo, aby zwizualizować niektóre z najważniejszych i krytycznych obszarów Twojej działalności.

Intalio workshop
Intalio Conceptual Design
Warsztaty dotyczące projektowania koncepcyjnego

Razem tworzymy solidny background dla Twojego systemu.

Omawiane są wszystkie istotne tematy wdrożeniowe dla środowiska ticketowego, dzięki czemu na koniec pracy wszyscy jesteśmy świadomi naszych obowiązków i zadań, co prowadzi do pomyślnego wdrożenia.

Warsztat przeglądowy

Pytania i sugestie.

Po pomyślnym wdrożeniu systemu i pracy na zgłoszeniach na pewno będziesz miał pytania i nowe pomysły. To właściwy moment, abyśmy ponownie porozmawiali i przeanalizowali wdrożone rozwiązania.

Analizujemy różne dane i inne wskaźniki w Twoim systemie, aby doradzić i zoptymalizować przepływ pracy na zgłoszeniach. Pomożemy Tobie odkryć przestrzeń na wszelkie ulepszenia i nowe funkcje.

Intalio Review Workshop
Intalio Audit Performance
Sprawozdanie z oceny (audyt) – Assessment Report

„No bottlenecks - Żadnych wąskich gardeł”

Badamy każdy istotny element Twojego systemu, aby sprawdzić, jak działa - od samego core systemu po moduły i inne oprogramowanie działające na ((OTRS)) Community Edition i OTOBO. Znajdziemy problemy i każdemu z nich zawsze zapewnimy gwarantowane rozwiązanie.


Nasze moduły dla systemów ticketowych

  

 • Formularze zgłoszeniowe to podstawa dla sprawnej i czytelnej komunikacji pomiędzy zlecającym, a obsługującym zgłoszenia lub wnioski.

  Ta metoda pracy znacznie zwiększa efektywności i buduje bogatą bazę informacji, które później można wykorzystać w zaawansowanych raportach.

  Formularze stanowią naturalną część KATALOGU USŁUG, dzięki któremu możemy sprawnie zarządzać zakresem i rodzajem zgłoszeń. 

 • Moduł powstał z myślą o firmach specjalizujących się w usługach B2B, czyli takich firm które zawierają zdefiniowane kontrakty z innymi podmiotami. Kontrakty te opisane są poprzez szczegółowe parametry umożliwiające rozliczanie i monitorowanie kontraktu.

  Cały moduł składa się z dwóch elementów. Części dedykowanej do opisu KONTRAKTU oraz części do opisu SZCZEGÓŁÓW USŁUG. Są to elementy, które nie występują natywnie w ((OTRS)) Community Edition i OTOBO.

 • Moduł umożliwiający ustawienie balansu zadań dla Agentów na podstawie Relacji, czyli zależności pomiędzy Kolejką, Grupą i Rolami w systemie OTRS.

  Prosty i wygodny dla Menadżera interfejs do zarządzania przepływem zgłoszeń.

  Przydatny szczególnie dla dużych grup Agentów wszędzie tam, gdzie obsługjący zgłoszenia pracują na wielu kolejkach tematycznych. 

 • Aplikacja umożliwiająca łatwą i skuteczną implementację matrycy Dyżurów z poziomu arkusza xls do systemu ((OTRS)) Community Edition.

  Moduł umożliwia również zarządzanie dyżurami dla Agentów lub Koordynatorów prowadzący dane zgłoszenie w systemie, gdzie może przypisać wybraną osobę z listy do obsługi zgłoszenia. System podpowie na liście rozwijalnej tylko te nazwiska, które spełniają warunki dostępności w danym okienku czasowym, czyli inaczej mówiąc pełnią dyżur.

 • Moduł dla systemu ((OTRS)) Community Edition, który umożliwia kwalifikowanie zgłoszenia jako SPAM, jego usunięcie z panelu Agenta/Koordynatora oraz automatyczne dodanie reguły AntySpam do filtrów systemu.

  Oszczędność czasu na procedurze zamykania/kasowania zgłoszeń typu SPAM
  Automatyczne tworzenie reguł AntySpam w systemie ((OTRS)) Community Edition
  Większa czytelność na listach zgłoszeń zamkniętych po wykorzystaniu filtru dla statusu SPAM
  Proste zarządzanie dodatkiem z poziomu użytkownika oraz panelu administracyjnego

Nasza oferta

wsparcie.png
wsparcie.png
wsparcie.png
Koło OTRS utrzymanie projektowanie wdrozenie otoczenie

Utrzymanie - cykl życia - eksploatacja

Wsparcie dla środowiska realizowane przez Intalio poprzez reagowania na zgłoszenia, upgrade systemu, szkolenia oraz pomoc merytoryczną.

Wdrożenie

Konfiguracja środowiska na podstawie ustalonego planu. Uzupełnieniem dla wdrożenia może być również migracja danych archiwalnych z innych systemów informatycznych lub integracja ze wskazanymi środowiskami Microsoft lub Linux.

Projektowanie i planowanie

Opracowanie planu systemu wraz z konsultacją Intalio w zakresie dobrych praktyk przy projektowaniu procesów. Nasza wiedza i doświadczenie wyniesione z dotychczasowych projektów pozwalają na sprawną i dokładną analizę zagadnień oraz znalezienie optymalnego rozwiązania.

Otoczenie - dodatki i udoskonalanie

Udoskonalanie środowiska poprzez projektowanie dodatków oraz wprowadzanie modyfikacji w celu realizacji nietypowych scenariuszy. Zasilanie systemu danymi z zewnętrznych źródeł.


Wdrożenia Intalio Service Desk w oparciu o ((OTRS)) Community Edition

 • Wdrożenie INTALIO Service Desk umożliwiło realizację kompletnej koncepcji obsługi zgłoszeń, procesów decyzyjnych i wniosków dla BOK oraz Przedstawicieli handlowych.

 • Budowa kompletnego systemu pracy ze zgłoszeniami, wnioskami i procesami na rzecz Departamentu IT KPRM w oparciu o INTALIO Service Desk i ((OTRS)) Community Edition. 

 • W oparciu o INTALIO Service Desk został zaprojektowany i  zrealizowany projekt budowy środowiska poprzez system rejestracji zaproszeń dla najemców i mechanizmów zarządzania obsługą wejść/wyjść dla gości COAR.

 • Wdrożenie ((OTRS)) w firmie Elprosys miało na celu podniesienie jakości obsługi dla Klientów międzynarodowych poprzez zautomatyzowany proces rejestracji
  i weryfikacji dla zgłoszeń produktowych.

 • System INTALIO Service Desk połączył różne działy odpowiedzialne za realizację zgłoszeń w ramach Obsługi Klienta i prac infolinii.
  Ponadto integracja z systemem biletowym uprościła proces identyfikacji Klientów. 

 • INTALIO Service Desk w oparciu o ((OTRS)) odpowiada za gromadzenie zgłoszeń IT ze wszystkich salonów YES Biżuteria na terenie Polski oraz sprawną komunikację dla zgłoszeń poprzez nowoczesne formularze. 

 • Wdrożenie systemu ((OTRS)) miało na celu dostarczenie centralnego mechanizmu obsługi zgłoszeń dla systemów "kafeteryjnych"
  na terenie całej Polski. 

 • Realizacja zaawansowanych dodatków do systemu ((OTRS)) poprawiających raportowanie oraz wymianę informacji z innymi systemami w ramach Business intelligence.

 • Wdrożenie systemu w Thales Polska umożliwiło usprawnienie procesu zarządzania ogólnokrajowym serwisem technicznym dla potrzeb infrastruktury kolejowej w Polsce. 

 • Wdrożenie INTALIO Service Desk umożliwiło sprawne zarządzanie usługami oraz ich skuteczną rozliczalność
  dla placówek handlowych i usługowych na terenie całej Polski.