Moduł AgentLoadBalancer

Bardzo często trafiają do nas zapytania od Klientów w jaki sposób w systemie OTRS można wprowadzić rozdział zgłoszeń na podstawie procentowego obciążenia Agentów systemu. Problem dotyczy większych środowisk, gdzie mamy do czynienia co najmniej z kilkunastoma Agentami pracującymi w wielu kolejkach. 

Od strony Menadżera w samym systemie OTRS nie ma narzędzi do łatwego i szybkiego ustawienia poziomu (balansu) pomiędzy ilością zgłoszeń, a Agentami OTRS, którzy mają je realizować. 
Dlatego właśnie powstał dodatkowy moduł do systemu OTRS, który uwzględnia tzw. RELACJE czyli zależności pomiędzy Kolejką, Grupą i Rolami w systemie OTRS. Na tej podstawie za pomocą prostego interfejsu Mendażer systemu może samodzielnie ustawić przepływy na wybranej grupie Agentów.  

Jak to działa?

1. Relacja, czyli zależności pomiędzy Kolejką, Grupą i Rolami w systemie OTRS.

Graf relacji modułu OTRS

opis

 • nowe Zgłoszenie zostało przydzielone do Kolejki „Pomoc techniczna”
 • Kolejka „Pomoc techniczna” jest bezpośrednio przypisana do Grupy „IT”
 • do Grupy „IT” dostęp mają Agenci, którzy są przypisani do Ról „Konsultant techniczny” oraz „Manager IT”

 

2. Konfiguracja, czyli ustalenie parametrów Zgłoszeń, w oparciu o które system będzie obliczać bieżącą realizację.

moduł w OTRS

opis

 • do obliczeń niezbędne jest ustalenie, jakie mają być statusy Zgłoszeń, które zostaną wzięte pod uwagę

 

3. Delegowanie, czyli określenie udziału Agentów w obsłudze Zgłoszeń.

sterowanie - punkt 3

opis

 • delegowanie odbywa się w ramach Ról
 • zadaniem managera jest określenie ile procent wszystkich otwartych Zgłoszeń mają obsługiwać poszczególni Agenci
 • w zależności od zapotrzebowania udział może być modyfikowany w każdej chwili
 • suma wszystkich udziałów musi wynosić 100%

 

4. Schemat działania algorytmu przydzielającego Zgłoszenie Agentowi w oparciu o określony udział.

Obliczanie realizacji zgłoszeń per Agent (do wszystkich otwartych zgłoszeń w systemie)

opis punktu 4

opis

 • w systemie znajduje się 100 otwartych Zgłoszeń w statusach „nowe” oraz „w toku”
 • Agent Jan Kowalski jest odpowiedzialny za realizację 40 z nich, co odpowiada 40% wszystkich otwartych zgłoszeń
 • manager zdecydował, że Agent Jan Kowalski może obsłużyć maksymalnie 40% wszystkich otwartych Zgłoszeń (Udział)
 • Agent Piotr Nowak pracuje nad 30 zgłoszeniami, co daje 30% wszystkich otwartych zgłoszeń
 • manager zdecydował, że Agent Piotr Nowak może obsłużyć maksymalnie 60% wszystkich otwartych Zgłoszeń (Udział)

Obliczanie realizacji udziału – sytuacja I

opis punktu 4a

opis

 • system obliczył, że nowe Zgłoszenie zostaje przydzielone Agentowi Piotrowi Nowakowi
 • Piotr Nowak zrealizował dopiero 50% liczby zgłoszeń, którą może obsłużyć, a tym samym ma najniższy procent realizacji udziału w ramach Roli „Konsultant techniczny”
 • Jan Kowalski zrealizował już 100% liczby zgłoszeń, którą może obsłużyć

 

Obliczanie realizacji udziału – sytuacja II

opis punktu 4b

 • zarówno Jan Kowalski jak i Piotr Nowak osiągnęli 100% realizacji udziału: Jan Kowalski realizuje 40, a Piotr Nowak 60% wszystkich otwartych Zgłoszeń w systemie
 • kolejne Zgłoszenie trafi do Jana Kowalskiego ponieważ upłynęło więcej czasu od momentu przydzielenia mu ostatniego Zgłoszenia niż w przypadku Piotra Nowaka

 

 

Tagi: