Intalio Service Desk expands the ((OTRS)) Community Edition, which is the most flexible Open Source ticket solution.

With a very wide range of options to adapt the system to the needs of organisations, it is possible to actually reduce the costs and increase the efficiency and transparency in technical and business communication. The system is used in customer service, particularly in the following industries: IT, HR, advanced services, logistics, production, consulting and banking.

 

For whom?

OTOBO is a solution applicable in industries such as:

IT departments

Used in particular to support internal and external services within: corporations, interdisciplinary companies, organisations with a distributed regional structure, hospitals, universities, local self-governments and others.

Production companies

Production companies OTOBO is applied in departments of production companies engaged in maintaining the quality of products, complaints and cooperation with national and foreign partners.

Service companies

In the case of service companies, Intalio Service Desk system enables advanced information processing. These may be elements related to call centre requests, assignment of orders to external companies, cooperation between internal departments within the company (HR, Accounting).

Intalio Consulting – nasze główne usługi dla systemów ((OTRS)) Community Edition i OTOBO

Doświadczenie. Wiedza i umiejętności. Rozwiązania.

Warsztat ewaluacyjny

Celem warsztatów ewaluacyjnych jest omówienie wymagań i oczekiwań związanych z bieżącymi praktykami usługowymi.

Podczas spotkania dyskutujemy na temat zagadnień z pracą ze zgłoszeniami, ale także wykonujemy konfigurację systemu na żywo, aby zwizualizować niektóre z najważniejszych i krytycznych obszarów Twojej działalności.

Intalio workshop
Intalio Conceptual Design
Warsztaty dotyczące projektowania koncepcyjnego

Razem tworzymy solidny background dla Twojego systemu.

Omawiane są wszystkie istotne tematy wdrożeniowe dla środowiska ticketowego, dzięki czemu na koniec pracy wszyscy jesteśmy świadomi naszych obowiązków i zadań, co prowadzi do pomyślnego wdrożenia.

Warsztat przeglądowy

Pytania i sugestie.

Po pomyślnym wdrożeniu systemu i pracy na zgłoszeniach na pewno będziesz miał pytania i nowe pomysły. To właściwy moment, abyśmy ponownie porozmawiali i przeanalizowali wdrożone rozwiązania.

Analizujemy różne dane i inne wskaźniki w Twoim systemie, aby doradzić i zoptymalizować przepływ pracy na zgłoszeniach. Pomożemy Tobie odkryć przestrzeń na wszelkie ulepszenia i nowe funkcje.

Intalio Review Workshop
Intalio Audit Performance
Sprawozdanie z oceny (audyt) – Assessment Report

„No bottlenecks - Żadnych wąskich gardeł”

Badamy każdy istotny element Twojego systemu, aby sprawdzić, jak działa - od samego core systemu po moduły i inne oprogramowanie działające na ((OTRS)) Community Edition i OTOBO. Znajdziemy problemy i każdemu z nich zawsze zapewnimy gwarantowane rozwiązanie.


Nasze moduły dla systemów ticketowych

  

Our services

wsparcie.png
wsparcie.png
wsparcie.png
Koło OTRS utrzymanie projektowanie wdrozenie otoczenie

Utrzymanie - cykl życia - eksploatacja

Wsparcie dla środowiska realizowane przez Intalio poprzez reagowania na zgłoszenia, upgrade systemu, szkolenia oraz pomoc merytoryczną.

Wdrożenie

Konfiguracja środowiska na podstawie ustalonego planu. Uzupełnieniem dla wdrożenia może być również migracja danych archiwalnych z innych systemów informatycznych lub integracja ze wskazanymi środowiskami Microsoft lub Linux.

Projektowanie i planowanie

Opracowanie planu systemu wraz z konsultacją Intalio w zakresie dobrych praktyk przy projektowaniu procesów. Nasza wiedza i doświadczenie wyniesione z dotychczasowych projektów pozwalają na sprawną i dokładną analizę zagadnień oraz znalezienie optymalnego rozwiązania.

Otoczenie - dodatki i udoskonalanie

Udoskonalanie środowiska poprzez projektowanie dodatków oraz wprowadzanie modyfikacji w celu realizacji nietypowych scenariuszy. Zasilanie systemu danymi z zewnętrznych źródeł.


Wdrożenia Intalio Service Desk w oparciu o ((OTRS)) Community Edition