Moduły dla OTRS

CO WARTO WIEDZIEĆ O OTRS

System OTRS jest szczególnie elastycznym narzędziem do prowadzenia obiegu zgłoszeń oraz informacji w firmie i organizacji. Umożliwia sprawne zarządzanie zgłoszeniami oraz co również istotne integrację z innymi środowiskami. 

W ramach naszego zespołu developerskiego stworzyliśmy markę OTRS4BUSINESS, której celem jest pokazanie możliwości realizacji funkcjonalności, której natywnie w OTRS nie ma.   

Integracja systemu OTRS z innymi systemami jest możliwa na dwóch płaszczyznach. Bezpośrednio pomiędzy systemami i bazami danych oraz pośrednio przy wykorzystaniu dodatkowych narzędzi.

W ramach naszych kompetencji

  • zweryfikujemy możliwości rozbudowy systemu OTRS – pomysł oraz wartość merytoryczną dla nowej funkcjonalności/modułu
  • przygotujemy konspekt wdrożenia
  • zrealizujemy dodatek/moduł dla środowiska OTRS
  • udzielimy wsparcia technicznego dla nowego modułu

 

Moduły OTRS

Nowoczesny Panel Klienta dla OTRS. Modułowa budowa, łatwość obsługi i swoboda w kreowaniu widoków danych. 
Dla użytkowników
Zaawansowane formularze umożliwiające wykonanie zgłoszenia na podstawie własnej konfiguracji Formularze mogą być dedykowane dla Klientów usług oraz Agentów
Dla użytkowników
Moduł umożliwia dodawanie umów z kontrahentami oraz przypisywanie różnych usług do kontrakatu 
Dla agentów
Moduł umożliwia tworzenie rezerwacji sal przez uzytkowników oraz kompleksową ich obsługę z poziomu panelu Agenta
Dla użytkowników
Moduł umożliwia tworzenie zadań cyklicznych w systemie OTRS z poziomu interfejsu Agenta
Dla agentów
Moduł umożliwia menadżerowi ustawienie obciążenia Agentów w zakresie ilości zgłoszeń do realizacji ze wszystkich dostępnych kolejek
Dla administratorów
Moduł umożliwia Agentowi dodanie przesłanego zgłoszenia do mechanizmu SPAM i automatyzację takich działań w przyszłości
Dla agentów
Moduł umożlwia tworzenie harmonogramu dyżurów Agentów i ich automatyczne przypisywanie do zgłoszeń
Dla agentów
Moduł umożliwia opisanie i rejestrację zgłoszena typu RODO w systemie OTRS wraz z prowadzeniem rejestru tego typu zdarzeń   
Dla agentów