Moduły dla OTRS

CO WARTO WIEDZIEĆ O OTRS

Tak jak w przypadku innych projektów w ramach naszych specjalizacji, OTRS jest również szczególnie interesującym narzędziem. Umożliwia sprawne zarządzanie zgłoszeniami oraz co również istotne integrację z innymi środowiskami. Możliwość taka stanowi bardzo dużą przewagę w stosunku do innych rozwiązań, gdzie koszt zmiany lub dopisania funkcjonalności znacznie obciąża budżet Klienta.

Integracja systemu OTRS z innymi systemami jest możliwa na dwóch płaszczyznach. Bezpośrednio pomiędzy systemami i bazami danych oraz pośrednio przy wykorzystaniu narzędzi odpowiadających za przygotowanie jak DJango.

W ramach naszych kompetencji

 • zweryfikujemy możliwości rozbudowy systemu OTRS – pomysł oraz wartość merytoryczną dla nowej funkcjonalności/modułu
 • przygotujemy konspekt wdrożenia
 • zrealizujemy dodatek/moduł dla środowiska OTRS
 • udzielimy wsparcia technicznego dla nowego modułu

 

NASZE REALIZACJE

 • Moduł zleceń cyklicznych dla OTRS
 • Moduł pracy z matrycą dyżurów serwisantów w OTRS - jak to działa?
 • Moduł podpowiedzi wyboru serwisantów z uwzględnieniem miejsca realizacji usługi, czasu i odległości dojazdu do celu (przy wykorzystaniu Google maps)
 • Moduł integracji systemu OTRS z szyną ESB
 • Aplikacja mobilna dla serwisantów na platformę Android oraz iOS
 • Moduł generowania prekonfigurowanych formularzy zleceń i potwierdzeń odbioru prac w systemie OTRS
 • Moduł oznaczania wiadomości zakwalifikowanych przez Agenta OTRS jako SPAM oraz ich automatyczne dodawanie do reguł AntySpam w mechanizmie OTRS - jak to działa?
 • Moduł raportów eksportujący dane do Excel dla zaawansowanych danych i ich prezentacja graficzna
 • Moduł AgentLoadBalancer do sterowania przepływami zleceń w systemie OTRS - jak to działa?
 • Moduł dla kształtowania KONTRAKTÓW i USŁUG w systemie OTRS - jak to działa?