Moduł Dyżury serwisantów dla systemu ((OTRS)) Community Edition

Dodatek do systemu OTRS umożliwiający zarządzanie dyżurami serwiantów wraz z ich przypisywaniem do zleceń.

FUNKCJONALNOŚĆ DODATKU

 • Scenariusz A

Agent lub Koordynator prowadzący dane zgłoszenie w systemie może przypisać wybraną osobę z listy do obsługi zgłoszenia. System podpowie na liście rozwijalnej tylko te nazwiska, które spełniają warunki dostępności w danym okienku czasowym, czyli inaczej mówiąc pełnią dyżur.

 • Scenariusz B

Zgłoszenie odpowiednio zdefiniowane poprzez formularz zgłoszenia co do miejsca wystąpienia incydentu i jego rodzaju jest automatycznie przypisywane pierwszej dostępnej osobie z listy dyżurów.

FORMA WPROWADZANIA INFORMACJI O DYŻURACH

 • Informacje zawierające listę osób, ich dane kontaktowe, przypisanie do obiektów lub usług i inne zaawansowane powiązania mogą być odzwierciedlone w ramach pliku Excel, który importujemy do aplikacji Dyżury odpowiedzialnej za przesłanie danych do ((OTRS)) Community Edition, lub dodajemy bezpośrednio w aplikacji.
 • Każdą wprowadzoną informację do aplikacji Dyżury możemy edytować lub usunąć.
 • Aplikacja posiada zabezpieczenia przed przypadkowym nadpisaniem danych wprowadzanych poprzez import pliku z programu Excel.

ZALETY STOSOWANIA MODUŁU

 • możliwość łatwego definiowania matrycy dyżurów i jej implementacji w systemie ((OTRS)) Community Edition.
 • wykorzystanie mechanizmu ręcznego przypisywania dostępnych osób do obsługi zgłoszenia bądź realizacja przypisywania automatycznego
 • łatwe zarządzania zmianą w matrycy dyżurów
 • kompatybilność z arkuszem xls, który może stanowić szkic matrycy dyżurów do wprowadzenia do systemu ((OTRS)) Community Edition.
 • czytelność związana z dostępnością osób możliwych do przypisania do zgłoszenia w określonym okienku czasowym.

 

 • Matryca dyżurów w formacie xls

Matryca dyżurów w formacie xls

 • Import tabeli xls do aplikacji Dyżury

Import tabeli xls do aplikacji Dyżury

 • Edycja i modyfikacja zawartości tabeli

Edycja i modyfikacja zawartości tabeli

 • Wybór serwisantów z listy rozwijalnej w ((OTRS)) Community Edition 

Wybór serwisantów z listy rozwijalnej w OTRS

Tagi: