Aplikacja Wspomagania Decyzji MOPR

Cel projektu

Przygotowanie aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne, wspomagającej proces decyzyjny pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wyborze miejsca docelowego dla dzieci w Placówkach opiekuńczych lub Pogotowiach rodzinnych.

Opis działania

Poprzez dedykowaną aplikację webową pracownicy i osoby upoważnione mogą uzyskać informacje odnośnie wolnych miejsc dla dzieci w Placówkach opiekuńczych oraz Pogotowiach rodzinnych współpracujących z MOPR. Dostęp do informacji realizowany jest poprzez infografikę, która opisuje płeć dziecka, jego wiek oraz liczba dostępnych miejsc w zdefiniowanych obiektach. Po wybraniu miejsca przeznaczenia użytkownik jednym kliknięciem w aplikacji może otrzymać szczegółową informację kontaktową wraz z numerem telefonu oraz mapą lokalizacji obiektu. Każdy z tych elementów w aplikacji jest aktywny, co oznacza, że numer telefonu stanowi skrót do wywołania, a mapa po wybraniu opcji „Dojazd” uruchomi wbudowaną nawigację w urządzeniu mobilnym.

  • aplikacja umożliwia również multi-wyszukiwanie wolnych miejsc po zdefiniowaniu kilku parametrów jednocześnie.
  • aplikacja jest zbudowana w oparciu o matrycę uprawnień na różnych poziomach dostępu również dla tych użytkowników, którzy są odpowiedzialni za aktualizację informacji o wolnych miejscach w Placówkach.

Wykorzystane technologie

  • ExtJS 6
  • Django

Widok interfejsu użytkownika

Panel główny aplikacji MOPR Dane szczegółowe wybranego miejsca Filtr wyboru miejsca docelowego

  • Panel użytkownika z zaprezentowaną informacją o dostępnych miejscach
  • Informacje szczegółowe o wybranym miejscu docelowym z możliwością wyboru połączenia telefonicznego oraz uruchomieniem nawigacji z opcjami dojazdu
  • Filtr wyszukiwania zaawansowanego dostępnych miejsc w Placówkach

Zobacz jak działa aplikacja