Monitoring środowisk IT

Realizujemy działania związane z monitoringiem środowisk IT w oparciu o narzędzie Zabbix Open Source.

Monitoring może być uruchomiony na potrzeby analizy własnych procesów IT lub wyniesiony poza strukturę firmy lub organizacji. W ramach wprowadzenia monitoringu należy przygotować plan:

  • jakie procesy są krytyczne z punktu widzenia Klienta i mają podlegać monitorowaniu ?
  • jak ma wyglądać procedura w przypadku wykrycia przekroczenia założonych alertów?
  • kto i w jaki sposób powinien być o tym incydencie powiadomiony?
  • gdzie przechowywać informacje po wystąpieniu incydentów?

 

Wyceń usługę