Wsparcie dla Zimbry

TWÓJ SERWER POCZTY W NASZYCH RĘKACH - WSPARCIE TECHNICZNE DLA ZIMBRY

Realizujemy działania techniczne dla firm i organizacji w oparciu o umowę wsparcia dostosowaną do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Do wyboru są cztery pakiety cenowe, zróżnicowane pod względem dostępnego czasu wsparcia, SLA i usług dodanych.

 

NASZE WSPARCIE TO

DZIAŁANIE to podejmowanie reakcji dla zgłaszanych awarii i incydentów w określonym okienku czasowym

KONSERWACJA to wykonywanie aktualizacji systemu i wgrywanie poprawek do środowiska zgodnie z planem wsparcia

PROFESJONALNE DORADZTWO to wsparcie merytoryczne związane z eksploatacją funkcjonalności systemu przez użytkowników

ODPOWIEDZIALNOŚĆ to pośredniczenie w komunikacji pomiędzy Tobą, a producentem systemu, w celu rozwiązania zaistniałych problemów (dla wersji Zimbra Network Edition)

 

DLACZEGO WSPARCIE INTALIO

> 10 lat doświadczenia przy wdrożeniach i administracji środowiskiem Zimbra dla wielu czołowych firm i instytucji w Polsce

> Doświadczony Zespół inżynerów, którzy potrafią sprawnie i skutecznie podjąć działania wsparcia dla twojego środowiska

> "Know-how" Intalio w zakresie wiedzy o Zimbrze wraz z bogatą bazą doświadczeń, pomysłów oraz modułów funkcjonalnych

> Nasz Zespół jest przygotowany na radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w środowisku Zimbra, możesz nam zaufać, wiemy jak działać

> Fakt że jesteśmy jedynym GOLD PARTNEREM ZIMBRY w Polsce, co również świadczy o naszych kompetencjach

> Przygotowaliśmy dla Ciebie 4 plany związane ze wsparciem technicznym, które  niezależnie od wielkości środowiska Zimbra na pewno spełnią Twoje oczekiwania

 

Szczegółową ofertę z planami wsparcia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio lub za pomocą formularza kontaktowego. 

Zapytaj o wycenę wsparcia

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

USŁUGA AUDYTU ŚRODOWISKA ZIMBRA

Audyt jest dedykowany dla wszystkich firm i organizacji, które chcą w sposób praktyczny zweryfikować stan swojego środowiska ZIMBRA. Ponadto ze względu na nasze doświadczenie przy projektach wdrożeniowych Zimbry, wiedzy z zakresu projektowania zimletów i integracji z innym środowiskami w sposób rzeczowy odniesiemy się do ewentualnych pomysłów na zmiany, modyfikacje i usprawnienia środowiska

CO BĘDZIEMY BADAĆ:

   A. STAN OBECNY ŚRODOWISKA

W ramach tego punktu dokonamy badania środowiska Zimbra (w tym systemu operacyjnego oraz usługi Zimbra), będzie to punktem odniesienia do dalszej analizy.

  • wynikiem badania będzie spis usług środowiska Zimbra z określeniem ich stanu faktycznego.

 

   B. BEZPIECZEŃSTWO

System Zimbra zostanie sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa poczty z uwzględnieniem jego architektury i zaawansowanych usług bezpieczeństwa zintegrowanych z Zimbrą.

 

   C. POPRAWNOŚĆ KONFIGURACJI

System Zimbra zostanie poddany ocenie pod kątem poprawności konfiguracji wynikających z dobrych praktyk oraz know how i wieloletniego doświadczenia INTALIO przy wdrożeniach i administracji Zimbry.

  • dodatkowo ustosunkujemy się do informacji przekazanych przez Klienta o zauważonych problemach w pracy środowiska Zimbra.

 

D. ZALECENIA

Na podstawie analizy punktów A oraz B powstanie lista zaleceń dla Klienta związanych z propozycją wprowadzenia zmian i ich uzasadnieniem według podziału na KONIECZNE DO WPROWADZENIA oraz PRZYDATNE DO WPROWADZENIA.

  • dodatkowo przy każdym z proponowanych zaleceń określimy kosztorys realizacji zmian przez INTALIO.

             

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI AUDYTU:

  • dostęp do środowiska po ssh na poziomie root
  • dostęp VPN – jeżeli zachodzi taka potrzeba
  • pisemne zlecenie na realizację usługi
  • podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych
  • wskazanie osoby technicznej dedykowanej do kontaktu w trakcie realizacji usługi

 

CZYM SIĘ KOŃCZY AUDYT:

Dokumentem opracowanym przez INTALIO w postaci raportu z analizy punktów A, B, C oraz D

Zapytaj o wycenę AUDYTU 

Tagi: