Moduł AntySpam dla systemu ((OTRS)) Community Edition

Zgłoszenia, które trafiają do systemu ((OTRS)) Community Edition mogą pochodzić z różnych źródeł. Nie zawsze systemy filtrujące pocztę są w stanie zakwalifikować daną wiadomość jako SPAM. W takiej sytuacji, gdy w ramach funkcjonowania systemu zgłoszeniowego posługujemy się adresami zgłoszeniowymi email np.: zgloszenia@firma.pl istnieje duże ryzyko trafienia na listy spamerskie. Aby sprawnie pozbyć się takiego problemu można zastosować dodatek do O((OTRS)) Community Edition – USUŃ SPAM.

FUNKCJONALNOŚĆ DODATKU

Do systemu ((OTRS)) Community Edition trafia zgłoszenie, które ewidentnie zawiera treści typu SPAM. Agent lub Koordynator systemu może takie zgłoszenie przejrzeć i poprzez zdefiniowany w panelu menu zgłoszenia przycisk USUŃ SPAM zdecydować o zamknięciu tego zgłoszenia.

Tutaj pojawiają się dwie praktyczne możliwość dalszego postępowania:

  • takie zgłoszenie jest usunięte z systemu, a adres @ zgłoszenia jest dopisany automatycznie po stronie mechanizmu ((OTRS)) Community Edition odpowiadającego za jego dalsze blokowanie (może to również dotyczyć całej domeny)
  • zgłoszenie jest usunięte z listy zadań i następuje jego zamknięcie. Zgłoszenie zostaje oznaczone statusem zdefiniowanym przez Organizację i jest dostępne do podglądu w Widoku statusów zgłoszeń w kolumnie Zamknięte zgłoszenia. Dopisanie do listy blokowanych adresów jest realizowane identycznie jak w powyższym przypadku.

KORZYŚCI ZASTOSOWANIA MODUŁU

  • oszczędność czasu na procedurze zamykania/kasowania zgłoszeń typu SPAM
  • automatyczne tworzenie reguł AntySpam w systemie ((OTRS)) Community Edition
  • większa czytelność na listach zgłoszeń zamkniętych po wykorzystaniu filtru dla statusu SPAM
  • proste zarządzanie dodatkiem z poziomu użytkownika oraz panelu administracyjnego

 

  • Przycisk w panelu Agenta/Koordynatora do usunięcia zgłoszenia zidentyfikowanego jako SPAM

kasowanie zgłoszenia w OTRS

  • Możliwość wyboru filtru dla statusu zgłoszenia SPAM w zgłoszeniach zamkniętych

Możliwość wyboru filtru dla statusu zgłoszenia SPAM w zgłoszeniach zamkniętych

  • Dodanie automatyczne adresu nadawcy do blokowanych

Dodanie automatyczne adresu nadawcy do blokowanych

  • Definiowanie opisu statusu dla wiadomości typu SPAM

Definiowanie opisu statusu dla wiadomości typu SPAM

Tagi: