Bezpieczne usługi www z WebTitan

WebTitan Gateway jest rozwiązaniem służącym do filtrowania treści sieci Web instalowanym u klienta bądź działającym w chmurze prywatnej, pozwalającym na monitorowanie, kontrolowanie oraz ochronę firm i użytkowników przed zagrożeniami online.

 

WebTitan Gateway jest rozwiązaniem typu software appliance, może zostać zainstalowane na urządzeniu lub działać w środowisku wirtualnym. Charakteryzuje się wysoką skalowalnością oraz bogatymi funkcjonalnościami, jak również prostotą wdrożenia i zarządzania. WebTitan Gateway został stworzony w celu zapewnienia najwyższej jakości zabezpieczeń podczas pracy online.

Proces instalacji bram sieciowych WebTitan jest niezwykle prosty. Ich dodatkową zaletę stanowi również doskonała integracja z istniejącą infrastrukturą sieciową. WebTitan Gateway daje administratorom nieskomplikowane narzędzie pozwalające tworzyć szczegółowe reguły dotyczące korzystania z Internetu dla pojedynczych użytkowników lub grup użytkowników, zgodne z polityką firmy w zakresie korzystania z Internetu.

 • Bramy sieciowe
 • Ochrona antywirusowa
 • Filtrowanie ULR
 • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i phishingiem
 • Elastyczne tworzenie reguł
 • Kontrola SSL
 • Integracja
 • Raportowanie
 • Interfejs użytkownika w sieci

Dla kogo?

 • Firm, które chcą chronić użytkowników i sieć przed zagrożeniami pochodzącymi z niebezpiecznych stron.
 • Uczelni, które chcą ograniczyć dostęp studentów i pracowników do stron z nieodpowiednią zawartością.
 • Instytucji rządowych, które chcą chronić użytkowników i sieć oraz zmniejszyć koszty związane z przepustowością.