((OTRS)) Community Edition

Przy projektach związanych ze środowiskiem ((OTRS)) Community Edition uwzględniamy trzy etapy prac:

I. ANALIZA

 • Obejmuje czynności wymagane do zainicjowania i zaplanowania projektu
 • Zapoznanie się Intalio z obecną sytuacją i potrzebami Organizacji
 • Przygotowanie przez klienta opisu funkcjonalnego dla zakresu wdrożenia na podstawie materiałów dostarczonych przez INTALIO
 • Wycena wdrożenia, ustalenie harmonogramu wdrożenia i uzyskane akceptacji po stronie Klienta
 • Podpisanie umowy

II. PROJEKT Koło OTRS

 • Przygotowanie specyfikacji środowiska testowego
 • Testy funkcjonalne
 • Instalacja środowiska testowego
 • Konfiguracja środowiska testowego
 • Zdalna prezentacja prototypu systemu ((OTRS)) Community Edition
 • Wykonanie niezbędnych poprawek stwierdzonych po prezentacji prototypu
 • Przeniesienie prototypu do testów na infrastrukturę Klienta
 • Testy funkcjonalne po stronie Klienta
 • Przekazanie uwag ze strony Klienta dla prototypu
 • Dokonanie modyfikacji po stronie Intalio
 • Akceptacja po stronie Klienta
 • Zamknięcie testów

III. URUCHOMIENIE

 • Przeszkolenie użytkowników systemu
 • Migracja danych
 • Decyzja o uruchomieniu produkcyjnym
 • Szkolenie Agentów systemów w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie – jeżeli wymagane
 • Migracja danych do ((OTRS)) Community Edition z innych systemów
 • Przekazanie dokumentacji wdrożeniowej
 • Podpisanie protokołu odbioru wdrożenia
 • Decyzja o dacie uruchomienia produkcyjnego systemu
 • Udzielenie wsparcia po wdrożeniu w okresie 1 miesiąca od momentu podpisania protokołu odbioru

Dodatkowo konsultujemy z naszymi Klientami sposób podejścia do opracowania środowiska w oparciu o wypracowane przez nas dobre praktyki. Opracowaliśmy dokument Przygotowanie do wdrożenia systemu ((OTRS)) Community Edition w Organizacji, na którym opieramy działania przy konsultacji kształtu i zakresu projektowanego systemu ((OTRS)) Community Edition. Dokument można otrzymać kontaktując się z nami bezpośrednio bądź za pomocą formularza kontaktowego.

Zapytaj o wdrożenie

 

Tagi: