Moduły dla ZIMBRY

CO WARTO WIEDZIEĆ O ZIMBRZE ?

Jedną z bardzo ważnych funkcjonalności systemu Zimbra są tzw. zimlety, czyli programowalne dodatki do systemu. Zimlety rozszerzają standardową funkcjonalność Zimbry lub umożliwiają integrację z innymi środowiskami poprzez wymianę informacji. Taka możliwość czyni z Zimbry bardzo elastyczne narzędzie biznesowe tym bardziej, że integracja jest związana przede wszystkim z wersją Zimbry dla klienta web.  

W ramach naszych doświadczeń i wiedzy o Zimbrze oferujemy możliwość przygotowania takich dodatków funkcjonalnych w postaci modułów/zimletów. Poza własnymi rozwiązaniami jesteśmy również otwarci na pomysły naszych Klientów. Naszym podstawowym zadaniem jest wówczas weryfikacja pomysłu na etapie funkcjonalnym i powiązania możliwości technicznych z systemem Zimbra.

Naszym sztandarowym pomysłem na różnego rodzaju integracje Zimbry z narzędziami biznesowymi jak Redmine, OTRS, Piler, jest projekt INTALIO OCTOPUS, który będziemy rozwijać w miarę poznawania nowych potrzeb Klientów .

 

NASZE REALIZACJE

  • Integracja z Zimbrą możliwości przesyłania zgłoszeń do projektów w ramach systemu Redmine
  • Integracja z archiwum pocztowym Piler
  • Integracja formularza zgłoszeniowego systemu OTRS z wersją web Zimbry
  • Realizacja dodatkowych zabezpieczeń dla sektora bankowego w zakresie dostępu i weryfikacji połączeń do Zimbry spoza sieci LAN
  • Realizacja automatycznych stopek dla systemu Zimbra
  • Realizacja automatycznych komunikatów pod treścią wiadomości wychodzących jako narzędzie dla działu marketingu
  • Poprawki do innych zimletów jak SugarCRM, Mail attachment i innych

Więcej pomysłów na integracje można znaleźć w galerii producenta Zimbry  >> http://zimbra.org/