Dla użytkowników systemów

W ramach naszej oferty prowadzimy szkolenia dla użytkowników systemów realizowane w formie warsztatu, prezentacji lub konsultacji.

Każda z tych form może dotyczyć jednego z poniższych zakresów tematycznych rozwiązań:

Warsztaty lub szkolenie z zakresu obsługi systemu poczty i pracy grupowej Zimbra przez użytkowników

 • praca w systemie - przegląd możliwości systemu, tworzenie wiadomości i narzędza dodatkowe
 • praca z kalendarzami - tworzenie spotkań, dodawanie zasobów do spotkań, planowanie pracy z kalendarzami
 • udostępniania zasobów - zasady tworzenia i zarządzania elementami udostepnionymi w Zimbrze
 • praca z własnymi ustawieniami - autoresponder, ustawienia konta, import i eksport danych

 

Warsztaty lub prezentacja związana z pracą w środowisku OTRS – jako uzupełnienie do naszych wdrożeń

 • omówienie zasad obiegu zgłoszenia w ramach zaprojektowanego systemu
 • przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych w systemie OTRS
 • obsługa zgłoszeń wraz z wprowadzaniem notatek i korespondencją email pomiędzy zgłaszającym a Agentem systemu
 • zamykanie zgłoszeń w systemie
 • praca z dodatkowymi polami dynamicznymi w systemie OTRS
 • raportowanie za pomocą OTRSa

 

Warsztaty lub prezentacja w zakresie planowania i realizacji projektów i zadań w Organizacji

 • omówienie różnic pomiędzy projektem, procesem a zadaniem
 • omówienie elementów projektu na praktycznych przykładach
 • dobre praktyki z zakresu opisu projektu i sposobu prezentacji informacji
 • etap pracy z projektem
 • etap zamknięcia projektu

 

Jeżeli chcesz skorzystać z naszego doświadczenia i przeszkolić swoich pracowników, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub przez poniższy formularz

Wyceń szkolenie