Moduły dla OTRS

CO WARTO WIEDZIEĆ O OTRS

System OTRS jest szczególnie elastycznym narzędziem do prowadzenia obiegu zgłoszeń oraz informacji w firmie i organizacji. Umożliwia sprawne zarządzanie zgłoszeniami oraz co również istotne integrację z innymi środowiskami. 

W ramach naszego zespołu developerskiego stworzyliśmy markę OTRS4BUSINESS, której celem jest pokazanie możliwości realizacji funkcjonalności, której natywnie w OTRS nie ma.   

Integracja systemu OTRS z innymi systemami jest możliwa na dwóch płaszczyznach. Bezpośrednio pomiędzy systemami i bazami danych oraz pośrednio przy wykorzystaniu dodatkowych narzędzi.

W ramach naszych kompetencji

  • zweryfikujemy możliwości rozbudowy systemu OTRS – pomysł oraz wartość merytoryczną dla nowej funkcjonalności/modułu
  • przygotujemy konspekt wdrożenia
  • zrealizujemy dodatek/moduł dla środowiska OTRS
  • udzielimy wsparcia technicznego dla nowego modułu

 

Moduły OTRS

Zaawansowane formularze umożliwiające wykonanie zgłoszenia na podstawie własnej konfiguracji Formularze mogą być dedykowane dla Klientów usług oraz Agentów
Dla użytkowników
Moduł umożliwia dodawanie umów z kontrahentami oraz przypisywanie różnych usług do kontrakatu 
Dla agentów
Moduł umożliwia tworzenie rezerwacji sal przez uzytkowników oraz kompleksową ich obsługę z poziomu panelu Agenta
Dla użytkowników
Moduł umożliwia tworzenie zadań cyklicznych w systemie OTRS z poziomu interfejsu Agenta
Dla agentów
Moduł umożliwia menadżerowi ustawienie obciążenia Agentów w zakresie ilości zgłoszeń do realizacji ze wszystkich dostępnych kolejek
Dla administratorów
Moduł umożliwia Agentowi dodanie przesłanego zgłoszenia do mechanizmu SPAM i automatyzację takich działań w przyszłości
Dla agentów
Moduł umożlwia tworzenie harmonogramu dyżurów Agentów i ich automatyczne przypisywanie do zgłoszeń
Dla agentów
Moduł umożliwia opisanie i rejestrację zgłoszena typu RODO w systemie OTRS wraz z prowadzeniem rejestru tego typu zdarzeń   
Dla agentów