Moduły dla OTRS

CO WARTO WIEDZIEĆ O OTRS

System OTRS jest szczególnie elastycznym narzędziem do prowadzenia obiegu zgłoszeń oraz informacji w firmie i organizacji. Umożliwia sprawne zarządzanie zgłoszeniami oraz co również istotne integrację z innymi środowiskami. 

W ramach naszego zespołu developerskiego stworzyliśmy markę OTRS4BUSINESS, której celem jest pokazanie możliwości realizacji funkcjonalności, której natywnie w OTRS nie ma.   

Integracja systemu OTRS z innymi systemami jest możliwa na dwóch płaszczyznach. Bezpośrednio pomiędzy systemami i bazami danych oraz pośrednio przy wykorzystaniu dodatkowych narzędzi.

W ramach naszych kompetencji

  • zweryfikujemy możliwości rozbudowy systemu OTRS – pomysł oraz wartość merytoryczną dla nowej funkcjonalności/modułu
  • przygotujemy konspekt wdrożenia
  • zrealizujemy dodatek/moduł dla środowiska OTRS
  • udzielimy wsparcia technicznego dla nowego modułu

 

Moduły OTRS

Moduł umożliwia menadżerowi ustawienie obciążenia Agentów w zakresie ilości zgłoszeń do realizacji ze wszystkich dostępnych kolejek
Dla administratorów