Zarządzanie dostępami do Zimbry poprzez ZI-Access

Dzięki Zi-Access możesz zarządzać dostępami spoza lokalnej sieci firmowej dla konkretnych użytkowników jak i dla całych klas usług.

Możesz zdefiniować podczas konfiguracji, czy wybrani użytkownicy mają być dopuszczeni, czy wykluczeni . W szczególności można określić:   

  • „czarną listę” dostępów (użytkownicy z listy „nie będą” mogli się logować do zimbry)
  • „białą listę” (użytkownicy z listy „będą” mogli logować się do zimbry)

Zi-Access to rozwiązanie, które jest w pełni zintegrowane z Zimbrą, nie wymaga żadnych dodatkowych serwerów/usług.

 

Dzięki rozszerzeniu, możesz dla każdej domeny zdefiniować:

  • Jaki zakres adresów IP  będzie dopuszczany lub wykluczany;
  • Jacy użytkownicy mogą logować się spoza zdefiniowanych sieci (jeżeli zależy nam na konkretnych osobach, np. administratorzy);
  • Jakie klasy usług mają mieć możliwość logowania spoza zdefiniowanych sieci (Jeżeli chcemy objąć większą, już istniejącą grupę osób);
  • Możesz wybrać sposób autoryzacji, który już masz zdefiniowany w zimbrze (aktualnie obsługujemy wewnętrzny mechanizm zimbry, LDAP, Active Directory[AD]);
  • Moduł ZI-Access jest kompatybilny z wieloma typami autentykacji, które obsługuje Zimbra (m.in.: wewnętrzną, AD, zewnętrzny LDAP, wspiera 2FA (Two Factor Authentication)";
  • Moduł może być włączony lub wyłączony na konkretnych domenach;
  • Kompatybilność z dużymi instalacjami multiserwerowymi.