Zimbra Docs - edycja dokumentów online w Zimbrze!

W Zimbrze Network Edition, od wersji 8.8.9, w ramach posiadanej licencji dostępny jest obecnie dodatek Zimbra Docs. Dzięki rozszerzeniu Zimbra Docs użytkownicy mogą tworzyć i współpracować w czasie rzeczywistym na dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach bezpośrednio ze swojej skrzynki pocztowej za pomocą klienta webowego Zimbra. Nowa funkcjonalność znajduje się w zakładce "Aktówka Zimbra" i opiera się na pakiecie LibreOffice.

Docs Zimbra jest oparta na specjalnie dostosowanym pakiecie internetowym LibreOffice, umożliwiającym wspólne edytowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji bezpośrednio z Zimbra WebClient. Ten komponent musi być zainstalowany na jednym, lub na kilku dedykowanych serwerach (na których nie znajduje się instalacja Zimbry) opartych na Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS lub Red Hat Centos7.

Serwer Zimbra Docs jest sercem usługi. Usługa obsługuje każdy dokument otwarty za pośrednictwem silnika LibreOffice i odpowiada klientowi za pomocą obrazu po każdym naciśnięciu klawisza i zmianie w dokumencie.

Zimlet obsługuje również integrację z teczką i załącznikami do wiadomości e-mail. Działa jako thin client sieciowy, który łączy się z macierzystą instancją serwera za pośrednictwem websocket, renderuje dokument i wysyła tylko zmiany do klienta, aby zachować wierność dokumentu na równi z klienckim klientem przy jednoczesnym zmniejszeniu przepustowości do absolutnego minimum.

Dokumenty w podglądzie i załącznikach są wyświetlane w trybie tylko do odczytu z uproszczonym interfejsem, natomiast tryb edycji posiada pełny interfejs.

Jego główne zadania to:

 • Zmień przycisk "Utwórz" w ZWC na powiązaną funkcję Dokumentów.
 • Zmień funkcję podglądu, aby korzystać z Dokumentów.
 • Pozwól na podgląd dokumentów.

Oto, co dzieje się "w tle", gdy użytkownik tworzy nowy dokument:

 • Zimlet monituje rozszerzenie o utworzenie nowego pustego dokumentu
 • Rozszerzenie tworzy dokument i zwraca identyfikator dokumentu do klienta
 • Zimlet otwiera nową kartę Zimbra zawierającą element iframe wskazujący na "/ service / extension / wopi-proxy"
 • Rozszerzenie otrzymuje żądanie od klienta, tworzy nowy token dla potrzebnego dokumentu i odpowiada nowym adresem URL
 • Nowy adres URL wskazuje na / docs / [docs-node-id] / [token], który zostanie przekazany przez nginx do określonego serwera Docs Server
 • Serwer dokumentów zareaguje za pomocą aplikacji internetowej w języku JavaScript
 • Aplikacja internetowa otwiera połączenie sieciowe, przechodząc przez nginx
 • Docs Server odbiera połączenie websocket wraz z tokenem, wysyła polecenie read wopi do adresu URL skrzynki pocztowej wskazanego w parametrach (adres URL sprawdza poprawność względem dozwolonych węzłów)
 • Rozszerzenie waliduje token i odpowiada informacjami i treścią
 • Węzeł serwera Docs analizuje dokument, renderuje go i odsyła z powrotem do klienta.
 • Dokument jest w pełni otwarty i edytowalny.

W praktyce wygląda to tak:

Otrzymujemy maila z załącznikiem (np. doc) i zapisujemy załącznik do aktówki

Przechodzimy do Aktówki i zaznaczamy dokument, żeby uzyskać podgląd

Aby edytować dokument klikamy "Edytuj"

Utworzy nam się wtedy nowa zakładka z dokumentem już dostępnym w Edycji.

Wprowadzamy zmiany do dokumentu

W zakładce Aktówka widzimy podgląd ze zmienionym tekstem, oraz nr wprowadzonej zmiany/wersji dokumentu, oraz jego wcześniejsze wersje

Jeśli mieliśmy udostępnioną Aktówkę innym osobą, widzą wszystkie zmiany w trybie rzeczywistym już w podglądzie wiadomości:

 

Tagi: