Zimbra 9.0.0 Patch 32 i Zimbra 8.8.15 Patch 39 wydane!

Zimbra Patch Update

W dniu 04.04.2023 Zimbra wydała nowe łatki bezpieczeństwa dla Zimbra 9.0.0 oraz Zimbra 8.8.15, z numerkami odpowiednio Patch32 i Patch39.

Wnoszą one poprawki błędów, nowe funkcjonalności i usprawnienia. Nie są to poprawki krytyczne, ale pamiętajmy, że tylko dzięki regularnym aktualizacjom środowiska Zimbra, zadbamy o bezpieczeństwo systemu. 

Wśród najważniejszych poprawek:

  • dodano poprawkę do logowania 2FA 
  • poprawiono błąd nadawania uprawnień skryptem zmfixperms w systemach Ubuntu 
  • dodano nowy atrybut konfiguracji, pozwalający na włączenie lub wyłączenia walidacji DNSSEC 
  • naprawiono błędy dla Nextcloud w ModernUI
  • drobne poprawki w  Zimbra Connector dla Outlook 

Dla Zimbry 9.0.0 pojawiły się także nowe funkcjonalności, dla poczty i kalendarza, w kliencie ModernUI, takie jak możliwość zmiany nazwy lub usunięcie zapisanego wyszukiwania.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami (linki poniżej). 
 
Jeśli potrzebujesz wsparcia przy aktualizacji Zimbry - zgłoś się do nas. 

Tagi: