Szereg korzyści dla klienta - Zimbra 9 Foss Open Source

Zimbra 9 Foss Open Source

Skorzystaj z najnowszej wersji systemu Zimbra 9 Foss Open Source. 

Proponowane przez nas rozwiązanie dostępne jest bezpłatnie na zintalio.com

Zimbra 9 Foss Open Source to szereg korzyści dla klienta

 

  • Nie modyfikujemy kodów źródłowych Zimbry ➡ bierzemy je bezpośrednio z repozytorium producenta
  • Przygotowujemy patche, które w 100% pokrywają się z tym co prezentuje producent
  • Nasza Zimbra działa analogicznie do aktualnej FOSS 8.8.15 (udostępniamy jedynie Zimbrę production ready)
  • Korzystając z wieloletniego doświadczenia dajemy gwarancję na poprawność zbuildowanych paczek (zainstalowana Zimbra pokrywa się z najnowszym produkcyjnym kodem wypuszczonym przez Zimbrę). 
  • Jesteśmy Gold Partnerem producenta i nasze działania są w pełni oficjalne (nie są sprzeczne z polityką producenta)