SPF, DKIM i DMARC – Czy masz je poprawnie skonfigurowane?

Bezpieczna poczta cert- mechanizmy SPF, DKIM, DMARC
Przekazywanie informacji drogą elektroniczną stało się nieodłączną częścią naszego życia. Wraz z rosnącą ilością wiadomości e-mail, pojawia się również coraz większe ryzyko związane z bezpieczeństwem danych i oszustwami. Dlatego też weryfikacja nadawcy wiadomości e-mail jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa. W tym celu wykorzystuje się trzy najważniejsze mechanizmy: SPF, DKIM i DMARC.
 
 
  • SPF (Sender Policy Framework)
SPF to technologia zabezpieczająca przed fałszowaniem adresu nadawcy. W praktyce, gdy odbiorca otrzymuje e-mail, serwer może sprawdzić czy adres IP serwera wysyłającego e-mail jest upoważniony do wysyłania wiadomości w imieniu domeny nadawcy. Jeśli adres IP nie pasuje do ustawionego rekordu, wiadomość może zostać oznaczona jako podejrzana lub odrzucona. 
  • DKIM 
DKIM wykorzystuje cyfrowy podpis, który jest dołączany do każdej wiadomości e-mail. Pozwala on odbiorcy zweryfikować, czy treść wiadomości nie została zmieniana w trakcie jej dostarczania. 
  • DMARC 
Dzięki DMARC, nadawca może określić, jakie działania powinny być podjęte, jeśli wiadomość nie spełnia kryteriów weryfikacji SPF lub DKIM. Może to obejmować odrzucenie wiadomości, oznaczenie jej jako podejrzanej, czy dostarczenie raportu nadawcy. DMARC daje nadawcom kontrolę nad swoją domeną i jednocześnie chroni odbiorców przed fałszowanymi wiadomościami. 
 

Dlaczego te mechanizmy są tak ważne? 

Poprawnie skonfigurowane mechanizmy SPF, DKIM, DMARC mają kluczowe znaczenia dla bezpieczeństwa organizacji i ich pracowników. Pozwalają na efektywną ochroną przed cyberatakami, oszustwami, czy próbami fałszowania wiadomości e-mail. Organizacje, które nie wykorzystują tych mechanizmów, narażają się na ryzyko utraty poufnych danych oraz utraty zaufania swoich klientów/ partnerów. 
 
Dodatkowo, ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej nadkłada obowiązek stosowania tych mechanizmów na dostawców poczty obsługujących podmioty publiczne lub co najmniej 500 000 użytkowników. To kolejny powód dla którego przedsiębiorstwa powinny wdrożyć oraz poprawnie skonfigurować mechanizmy SPF, DKIM, DMARC. 
 
Oczywiście, jeśli chodzi o system poczty ZIMBRA, to obsługuje on wszystkie wymagane standardy (SPF, DKIM, DMARC). 
 

Jak zweryfikować poprawność konfiguracji? 

Poprawność konfiguracji tych mechanizmów można łatwo zweryfikować. CERT Polska udostępnił narzędzie bezpiecznapoczta.cert.pl, które pozwala sprawdzić poprawność konfiguracji wyżej opisanych mechanizmów.  Wystarczy podać nazwę domeny lub wysłać wiadomość na dedykowany adres email. 
 
Jeżeli korzystasz z Zimbry, nasz zespół może pomóc Ci w poprawnej konfiguracji tych zabezpieczeń – wystarczy, że do nas napiszesz
Tagi: