Moduł OTRS - Recurring Task

Recurring tasks OTRS

Twój zespół ma za dużo obowiązków? Zainstaluj nasz moduł Recurring Task dla systemu OTRS, aby Twoi pracownicy przestali wykonywać powtarzalne czynności i skupili się na tym co w OTRS naprawdę ważne - rozwiązywaniu problemów.

 

Moduł Recurring Task

Recurring Task automatycznie, według wskazanego harmonogramu utworzy zgłoszenie, przypisze je wyznaczonym osobom i ustawi wszystkie wymagane parametry.

Dodaj cykliczne zadania do OTRS w kilku prostych krokach

  1. Przejdź do naszego dedykowanego formularza dodawania nowego zadania
  2. Wybierz parametry zgłoszenia. Tytuł, treść, kolejka? Masz kontrolę nad wszystkim.
  3. Ustaw częstotliwość automatycznego tworzenia zgłoszenia. Power user, czujesz się na siłach? Możesz skorzystać ze znanego administratorom systemów mechanizmu harmonogramowania zadań „cron".
  4. Zapisz i gotowe. OTRS automatycznie utworzy zgłoszenie gdy nadejdzie odpowiednia pora.

Chesz tymczasowo zatrzymać tworzenie zgłoszeń? Nie musisz ich usuwać. Ustaw parametr „Aktywne" na wartość „czasowo nieaktualne", aby wstrzymać cykliczne wykonywanie zadań