Jak uzyskać wsparcie dla Zimbry - przydatne wskazówki

Zimbra support

Główne kroki postępowania w przypadku zgłoszeń do producenta:

 

1. Skontaktuj się bezpośrednio z działem wsparcia producenta
2. Określ jasno problemy techniczne
3. Oceń prawidłowo poziom ważności problem (TIER 1-4)
4. Zbierz odpowiednie dane
5. Przekaż dane techniczne
6. Upewnij się, czego możesz oczekiwać od działu wsparcia

KROK 1 Skontaktuj się bezpośrednio z Działem Wsparcia

Aby zgłosić potrzebę wsparcia, użyj jednej z następujących metod kontaktu: 

jeśli w e-mailu jest odniesienie do zgłoszonego już problemu wymagającego wsparcia np. “case 00012345” to informacja zostanie dodana do oznaczonej w ten sposób sprawy, zamiast tworzenia nowej.

Należy pamiętać, że następujące metody nie spowodują uruchomienia wsparcia:

 • posty w mediach społecznościowych dla Zimbry
 • telefon, e-mail, IM, etc. do dowolnej osoby w Zimbrze

KROK 2 Określ jasno problemy techniczne

Aby uzyskać możliwie najlepszy skutek zgłaszając problem techniczny, pamiętaj o następujących zaleceniach:

 • bądź precyzyjny i przekazuj możliwie dużo informacji o problemie
 • opisz symptomy i chronologię zdarzeń
 • wpisz temat maila możliwie dokładnie opisujący problem

Dobry przykład: “mailbox przestaje działać codziennie o godz. 4 rano”
Zły przykład: “PILNE! POMOCY! COŚ NIE DZIAŁA”

KROK 3 Oceń prawidłowo poziom ważności problemu

Określ prawidłowy poziom ważności problemu na podstawie niniejszej listy:

 • poziom-1*: serwer produkcyjny lub inny system nie działa i nie jest dostępna metoda obejścia tego problemu
 • poziom-2: główna funkcjonalność jest w znaczącym stopniu ograniczona
 • poziom-3: częściowa, ale niekrytyczna utrata funkcjonalności
 • poziom-4**: pytania dotyczące ogólnego użytkowania, kwestii utrzymania systemu, błędy w dokumentacji

*  użyj portalu wsparcia w celu zgłoszenia problemu o poziomie ważności 1
** wszystkie problemy zgłaszane e-mailem są klasyfikowane jako poziom ważności 1

KROK 4 Zbierz odpowiednie dane

Im więcej informacji dostarczysz, tym lepiej dział wsparcia będzie mógł zająć się Twoim problemem.

 • opisz szczegółowo kroki, które pozwolą odtworzyć sytuację, w której problem się pojawia
 • prześlij zrzuty ekranowe (screen shoty) problemu / komunikatów błędów
 • załącz odpowiednie logi, zrzuty pamięci, komunikaty itd.
 • uruchom zmdiaglog w celu uzyskania: informacji systemowych, danych konfiguracyjnych, danych o stanie systemu

KROK 5 Przekaż dane techniczne

Jest kilka sposobów, za pomocą których możesz przekazać informacje do działu wsparcia:

 • upload poprzez ftp.zimbra.com
 • załaduj do przesłania pliki na portalu wsparcia (do 10Mb)
 • prześlij załączniki w e-mailu
 • udostępnij do ściągnięcia online

KROK 6 Upewnij się, czego można oczekiwać od działu wsparcia

Sprawdź, jaki poziom wsparcia ma Twoja firma, abyś mógł w ten sposób określić z jakim czasem reakcji w ramach SLA trzeba się liczyć. Należy także pamiętać o:

 • w przypadku problemów o poziomie ważności 1, należy spodziewać się telefonu w czasie określonym w SLA
 • dział wsparcia powinien podjąć kontakt w czasie określonym w SLA
 • kolejny kontakt dotyczący problemów niekrytycznych o poziomie ważności 1 powinien nastąpić w ciągu 24-72 godzin od momentu przesłania odpowiedzi przez klienta
 • w razie konieczności zwróć się o eskalację problemu (zgłoszenie problemu na wyższy poziom w Zimbrze)

 

Tagi: