Integracja Redmine i Zimbry

Integracja Redmine i Zimbry

Nasz zespół przygotował dodatek w postaci zimletu integrujący wymianę informacji pomiędzy systemem pracy z projektami i zadaniami Redmine a Zimbrą.

Pomysł narodził się z praktycznej potrzeby, której celem było ułatwienie dostępu do informacji o projektach i zadaniach realizowanych w ramach tych projektów z możliwością ich tworzenia wprost z panelu webowego Zimbry. Połączyliśmy dzięki temu dwie wartości. Pierwsza to wartość funkcjonalna, która znacząco skraca czas tworzenia i opisywania zlecenia na postawie wiadomości email w systemie Zimbra. Druga to wartość biznesowa rozumiana jako integracja panelu systemu Redmine w zakładce Zimbry, co wpływa na dostęp do pełnej informacji o realizowanych projektach i zadaniach w ramach przyznanych uprawnień.

Działanie zimletu jest dwu etapowe.  Część  związana z zasileniem Redmine informacją poprzez możliwość opisania zadania i podpięcia go pod dany projekt wraz z oznaczeniem szczegółowych informacji na temat zlecenia.

Dodawanie zgłoszenia do Redmine za pomocą panelu Zimbry

Część druga to prezentacja informacji na panelu webowym Zimbry odnośnie zadań, które zostały przypisane użytkownikowi. Są to rozwijalne boxy, prezentujące podstawowe dane zadania. Dodatkowo zimlet oznacza kolorem odpowiedni stan zadania, zielone – gdy zadanie jest jeszcze w terminie realizacji, czerwone – gdy zadanie jest już po terminie realizacji.

 Prezentacja zadań w panelu bocznym Zimbry

Całość uzupełniona przez wbudowany widok panelu Redmine z poziomu zakładki w Zimbrze.

 Panel Redmine w ramach Zimbry

zapraszamy do galerii filmów, gdzi można zobaczyć jak w praktyce działa zimlet.

Po szczegóły dotyczące wdrożenia dodatku zapraszamy do kontaktu.