INTALIO na spotkaniu Gold Partnerów Zimbry w Paryżu

Zimbra Gold Partner Day Paris

13 października 2015, w Paryżu odbyło się spotaknie Gold Partnerów Zimbry z Europy z szefami firmy Zimbra-Synacor.  Na spotkaniu każdy z dziesięciu Gold Partnerów działających na terenie Europy, w tym INTALIO prezentował swoją firmę, wyzwania związane z działaniem na lokalnych rynkach oraz oczekiwania związane z rozwojem produktu Zimbra. Przedstawiciele Zimbry przedstawili wizję rozwoju na następne lata, nowe formy współpracy z partnerami i politykę sprzedaży Zimbry.

Wśród najważniejszych planowanych wyróżnić można między innymi:

  • nowy responsywny interfejs użytkownika, dostępny na różne urządzenia, przygotowany z dużym naciskiem na użyteczność

  • zaawansowane zarządzanie szyfrowaniem wiadomości email

  • Zimbra 24x7 - wsparcie dla ciągłości działania
  • Zimbra Chat

  • integracja z platformami social

  • aktualizacja REST API

Ważnym elementem spotkania była możliwość przeprowadzenia rozmów z Partnerami  Zimbry z innych krajów Europy, wymiany dośwadczeń, zaczerpnięcia inspiracji do dalszej pracy nad rozwojem produktu Zimbra w Polsce.