Co dalej z ((OTRS)) Community Edition?

Decyzją OTRS AG z dnia 23 grudnia 2020, wsparcie dla systemu ((OTRS)) Community Edition zostało zakończone. Informując o potencjalnych lukach bezpieczeństwa, producent próbuje zachęcić użytkowników do przejścia na płatny wariant.
Nie ma takiej konieczności, chcemy zapewnić obecnych i potencjalnych klientów INTALIO o naszym aktywnym wsparciu dla systemu ((OTRS)), zapewnieniu bezpieczeństwa i możliwości dalszego rozwoju tego produktu. 

 

Odpowiedź INTALIO i partnerstwo z Rother OSS

Proponowane przez INTALIO podejście zakłada aktywne wsparcie  środowiska ((OTRS)) przez co najmniej najbliższe dwa lata. Planujemy również umożliwić naszym klientom przejście na nowy silnik systemu – OTOBO - w Q3 2021. OTOBO stanowi kontynuację projektu ((OTRS)), pozostając przy tym rozwiązaniem otwartym i wolnym od opłat licencyjnych.

W polityce INTALIO strategicznym celem jest utrzymanie ciągłości wykorzystania środowiska ((OTRS)) Community Edition w możliwie jak najbliższej natywnej architekturze z uwzględnieniem dostarczenia rozwiązania wysokiej jakości i potencjałem rozwoju. W tym celu INTALIO nawiązało współpracę z niemiecką firmą Rother OSS, dlla której również system zgłoszeniowy ((OTRS)) stanowi tzw. core business. Założyciel firmy Rother OSS GmBH był współtwórcą środowiska OTRS.

 

Dlaczego OTOBO? 

System OTOBO jako rdzeń Intalio Service Desk jest bazą zapewniającą możliwość dostarczenia naszym klientom rozwiązania najwyższej jakości, z możliwością dynamicznego rozwoju produktu.
Wybraliśmy OTOBO jako silnik ponieważ: 

1. OTOBO jest bezpośrednią kontynuacją projektu ((OTRS)) Community Edition, również opartą na licencji GPLv3.
2. Oferuje wiele nowych funkcjonalności dostępnych do tej pory tylko w zamkniętych edycjach systemu OTRS.
3. Jest to dynamicznie rozwijany i bardzo zaawansowany system ticketowy, wspierany przez społeczność Open Source, co jest dla nas bardzo ważnym czynnikiem.
4. OTOBO jest solidnym partnerem technologicznym bazującym na wieloletnim doświadczeniu pracy w OTRS AG.
5. Aktualizacja ((OTRS)) Community Edition do OTOBO jest w pełni zautomatyzowana.

 

Co dalej z Open Source?

Mając na uwadze nasze zaangażowanie w rozwój idei rozwiązań Open Source, chcemy dalej przy współpracy z firmą Rother OSS, producentem OTOBO, działać aktywnie na rzecz ulepszania systemu ticketowego, dostarczając społeczności wiedzę i pracę naszych programistów.

 

Moduły Intalio Service Desk

Wszelkie wypracowane przez INTALIO moduły funkcjonalne będą kompatybilne z nowym silnikiem do Q3 2021. Dotyczy to w szczególności podstawowych modułów:

  • Panelu Klienta - Customer Panel
  • Formularzy Dynamicznych - Dynamic Forms 

oraz każdego modułu opublikowanego na stronie www.intalioservices.com