Bo z "ZI" jest lepiej - ZI-Piler

Ważnym elementem systemu poczty elektronicznej jest jej archiwizacja. Spośród wielu naszych rozwiązań, największym zainteresowaniem cieszy się Mail Piler.  Od wielu lat w Intalio zajmujemy się integracją tego systemu z ZCS Zimbra. Specjalnie w tym celu stworzyliśmy zimlet Zi-Piler. Jego najnowsza wersja przynosi wiele usprawnień dla administratora oraz ciekawe funkcjonalności.

Konfiguracja archiwizacji Mail Piler za pomocą ZI-Piler

Dzięki zimletowi konfiguracja archiwizacji odbywa się z wykorzystaniem nowego interfejsu dostępnego w Panelu Administratora. Interfejs składa się z paneli odpowiedzialnych za konfigurację określonej funkcjonalności. Poniżej przedstawiamy kroki potrzebne do skonfigurowania archiwizacji w systemie ZCS Zimbra z wykorzystaniem programu Piler.

Pierwszym jest podanie adresu i portu usług Mail Piler w panelu konfiguracji komunikacji z Pilerem.

Panel konfiguracji z Mail Piler 

Następnie ustawiamy usługę archiwizacji, czyli podajemy adres email oraz z jakiego okresu mają być archiwizowane wiadomości. Na adres email będą przychodzić powiadomienia statusowe archiwizacji.

Kolejnym etapem jest skonfigurowanie autoarchiwizacji. Ustalamy, o której ma być uruchamiana archiwizacja. Z poziomu tego panelu możemy również wywołać archiwizację ręcznie.

Ostatnim elementem jest konfiguracja SSO, czyli usługi polegającej tym, że po zalogowaniu na swoje konto, użytkownik zostanie również zalogowany do serwera archiwizacji Mail Piler. Dzięki temu będzie miał możliwość przeszukiwania i przywracania swoich wiadomości.

Na tym etapie mamy skonfigurowaną archiwizację Piler w systemi ZCS Zimbra.

Konfiguracja ustawień archiwizacji na poziomie użytkownika

Nasz zimlet ułatwia Administratorom zarządzanie procesem archiwizacji wiadomości poszczególnych użytkowników oraz zarządzanie tym procesem na poziomie klasy usługi. Służą do tego dwa panele. Pierwszy z nich to Podgląd i edycja użytkowników.

Panel ten umożliwia konfigurację trybów archiwizacji dla poszczególnych użytkowników, wybieranych z listy. I tak możemy zdefiniować czy danemu użytkownikowi będą archiwizowane wszystkie wiadomości, czy tylko starsze niż zadany czas i czy mają być usuwane.

Do zarządzania polityką archiwizacji na poziomie COS, służy panel Podgląd i edycja klas usług. Umożliwia zdefiniowanie polityk archiwizacji dla wybranych z listy klas usług.

 

Podsumownie

Nowy zimlet ZI-Piler to przede wszystkim wygoda zarządzania politykami archiwizacji. Wszystko dostępne jest w jednym miejscu za kliknięciem myszy :-). Szczegółowych informacji dotyczących konfiguracji zimletu ZI-Piler, jak zawsze, udzieli Państwu nasz Dział Techniczny.