Wsparcie dla OTRS

NASZE STAŁE WSPARCIE TECHNICZNE DLA OTRS COMMUNITY EDITION

Realizujemy działania techniczne dla firm i organizacji w oparciu o umowę wsparcia dostosowaną do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Do wyboru są cztery pakiety cenowe, zróżnicowane pod względem dostępnego czasu wsparcia, SLA i usług dodanych.

ZAKRES WSPARCIA:

 • podejmowanie reakcji dla zgłaszanych awarii i incydentów w określonym okienku czasowym;
 • wsparcie merytoryczne związane z eksploatacją i funkcjonalności systemu przez Agentów, Menadżerów i Administratorów systemu;

ZAKRES DEFINICJI DLA OFEROWANEGO WSPARCIA:

 • system – należy przez to rozumieć eksploatowany przez Zamawiającego system zgłoszeń serwisowych OTRS Community Edition wraz z zainstalowanym systemem operacyjnymi;
 • awaria – należy przez to rozumieć błąd oprogramowania lub konfiguracji uniemożliwiający wysyłanie i odbieranie wiadomości, brak dostępu do systemu dla ponad 50% użytkowników;
 • incydent – należy przez to rozumieć błąd oprogramowania lub konfiguracji utrudniający korzystanie z dowolnej funkcjonalności systemu;
 • modyfikacja – wprowadzenie zmiany funkcjonalności i zabezpieczeń systemu lub/i rozszerzeniem o dodatkowe elementy funkcjonalne. Modyfikacja jest wyceniana osobno i nie wchodzi w zakres miesięcznego limitu godzin.
 • aktualizacja – należy przez to rozumieć nową wersja oprogramowania, sygnowaną kolejnym numerem, wyprodukowaną przez producenta tego oprogramowania.

 

Szczegółową ofertę z planami wsparcia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio lub za pomocą formularza kontaktowego.

Zapytaj o wycenę wsparcia

.......................................................................................................................................................................................................................................................

USŁUGA AUDYTU ŚRODOWISKA OTRS COMMUNITY EDITION

Audyt jest dedykowany dla wszystkich firm i organizacji, które chcą w sposób praktyczny zweryfikować stan swojego środowiska OTRS zarówno wersji Community Edition jak i Business Edition. Intalio posiada doświadczenie wynikające ze zrealizowanych projektów dla wdrożeń OTRS Community Edition dla wielu branż, wiedzy z zakresu projektowania modułów i integracji z innym środowiskami, dlatego w sposób rzeczowy odniesiemy się do ewentualnych pomysłów na zmiany, modyfikacje i usprawnienia obsługi zgłoszeń, wniosków i procesów w Twojej firmie.  

CO BĘDZIEMY BADAĆ

   A. STAN OBECNY ŚRODOWISKA OTRS

W ramach tego punktu dokonamy badania środowiska OTRS (w tym system operacyjny oraz odniesienie do rekomendacji producenta w zakresie minimalnych wymagań środowiska IT). Działanie to będzie podstawowym punktem odniesienia do dalszej analizy.

 • wynikiem badania będzie obraz utylizacji systemu OTRS wraz z określeniem jego stanu faktycznego

 

 B. POPRAWNOŚĆ KONFIGURACJI OTRS

Zbadamy poprawność konfiguracji pod kątem wydajności OTRS.

W szczególności położymy nacisk na sprawdzenie:

 • zainstalowanych modułów natywnych i dodatkowych i ich wpływu na środowisko
 • wprowadzonych zmian w kodzie OTRS (działań celowych i ukrytych)

Dodatkowo ustosunkujemy się do informacji przekazanych przez Klienta o zauważonych problemach w pracy z środowiskiem OTRS.

 

   C. ZALECENIA

Na podstawie analizy punktów A oraz B powstanie lista zaleceń dla Klienta związanych z propozycją wprowadzenia zmian i ich uzasadnieniem według podziału na KONIECZNE DO WPROWADZENIA oraz PRZYDATNE DO WPROWADZENIA.

 • dodatkowo przy każdym z proponowanych zaleceń określimy kosztorys realizacji zmian przez INTALIO.       

 

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI AUDYTU:

 • dostęp do środowiska po ssh na poziomie root
 • dostęp VPN – jeżeli zachodzi taka potrzeba
 • pisemne zlecenie na realizację usługi
 • podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych
 • wskazanie osoby technicznej dedykowanej do kontaktu w trakcie realizacji usługi

 

CZYM SIĘ KOŃCZY AUDYT:

Dokumentem wydanym przez INTALIO w postaci raportu z analizy punktów A, B raz C.

Zapytaj o wycenę AUDYTU

Tagi: