Platforma Intalio Octopus

  

Projekt Intalio Octopus, to zestaw zintegrowanych narzędzi biznesowych umożliwiających pracę w jednym systemie ale w wielu wymiarach praktycznych. Można wyobrazić sobie przestrzeń, która daje możliwości wymiany informacji z poziomu jednej aplikacji webowej z innymi systemami zewnętrznymi. Korzyści w tym przypadku to szybki dostęp użytkowników do informacji oraz oszczędność czasu związana z brakiem konieczności uwierzytelniania się w innych zewnętrznych aplikacjach.

W ramach platformy Octopus chcemy rozszerzać możliwości biznesowe dla użytkowników systemu Zimbra, dlatego jesteśmy otwarci na pomysły naszych Klientów i specyficzne wymagania do łączenia różnych źródeł danych pomiędzy systemami.

Podstawą platformy Octopus jest system poczty i pracy grupowej Zimbra; to wokół niego budujemy wartości użytkowe i biznesowe dla naszych Klientów. Funkcjonalne wtyczki do Zimbry nazywają się zimletami. Więcej o zimletach można dowiedzieć się ze strony Zimbra.org

Poprzez integrację środowisk z Zimbrą, umożliwiamy Twojej Organizacji znaczące podniesienie jakości pracy biznesowej

 

Intalio Cloud

 

 

Jak bardzo jest ważna wymiana dokumentów w nowoczesnej firmie?

Repozytorium dokumentów dostępne z poziomu Zimbry. Integracja poczty z systemem OwnCloud, który dzięki tak zwanej prywatnej chmurze umożliwia sprawną wymianę plików pomiędzy desktopem a serwerem oraz ich współdzielenie pomiędzy użytkownikami.

Cechy zimletu:

 • własne repozytorium dokumentów
 • współdzielenie dokumentów w firmie
 • zaawansowane wersjonowanie dokumentów
 • praca na plikach z poziomu desktopa
 • dostęp do repozytorium plików z poziomu webowej Zimbry

żródło projektu: https://owncloud.org

 

Zarządzanie projektami i zadaniami w Organizacji za pomocą kilku kliknięć

Zimlet umożliwia łatwe dodawanie treści wiadomości wraz z załącznikami do systemu pracy z projektami Redmine. Użytkownik może opisać zagadnienie dokładnie w taki sam sposób jak z poziomu systemu Redmine.

Dodatkowo, w ramach panelu webowego Zimbry, osoba przypisana do zgłoszenia otrzymuje powiadomienie, które jest widoczne do momentu zamknięcia zadania.

Cechy zimletu:

 • możliwość tworzenia zadań z poziomu webowej Zimbry
 • możliwość przypisywania zadań do konkretnych projektów
 • możliwość przypisywania zadań do osób biorących udział w projekcie
 • proste dołączanie załączników z wiadomości email do zadań
 • aktualizacja już istniejących zadań w ramach projektów
 • graficzne powiadamianie użytkownika o nowych zadaniach i zadaniach przeterminowanych

źródło projektu: https://www.redmine.org

 

          

Zarządzanie archiwum pocztowym Piler z poziomu interfejsu web Zimbry

W trakcie naszych projektów wdrożeniowych wielokrotnie trafiamy na problem dużej ilości danych, nad którymi trzeba w jakiś sposób zapanować.

Głównym problemem jest konieczność przechowywania danych pocztowych przez określony czas i dodatkowo umożliwienie użytkownikom korzystania z tych danych w dowolnym momencie.

Nasza propozycja to integracja Zimbry z systemem Open Source Piler, który oferuje sprawny i elastyczny silnik dla archiwum pocztowego. Dodatkowy opis funkcjonalności systemu pojawi się wkrótce.

Cechy zimletu:

 • możliwość ręcznej kwalifikacji przez użytkownika wiadomości do archwizacji
 • dostęp online do plików przechowywanych w archiwum
 • możliwość automatycznego przenoszenia oznaczonych wiadomości do archiwum
 • szybki dostęp do archiwalnych wiadomości i załączników

żródło projektu: http://www.mailpiler.org

 

Zgłaszanie spraw przez użytkowników oraz dostęp do własnej listy zgłoszeń

Przegląd bieżących spraw i przede wszystkim ich aktywna obsługa z poziomu Zimbry to nie tylko oszczędność czasu. Dzięki temu zimletowi otrzymujemy idealne, rzeczywiście skupione w jednym miejscu centrum pracy wraz z wszystkimi niezbędnymi narzędziami do obsługi zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych w Organizacji.

Cechy zimletu:

 • możliwość przesłania zgłoszenia z poziomu webowej Zimbry
 • brak konieczności dodatkowego logowania przez użytkowników do systemu zgłoszeń
 • podgląd stanu realizacji zgłoszeń z poziomu panelu webowego Zimbry
 • możliwość kreowania zgłoszeń wraz z dodatkowym ich opisem z uwzględnieniem treści wiadomości w Zimbrze

żródło projektu: http://www.otrs.com