Wsparcie dla Zimbry

Realizujemy działania techniczne dla firm i organizacji w oparciu o dodatkowe umowy wsparcia obejmujące:

ZAKRES WSPARCIA:

  1. podejmowanie reakcji dla zgłaszanych awarii i incydentów w określonym okienku czasowym;
  2. wykonywanie aktualizacji systemu w okresie do 2 miesięcy od momentu wydania poprawki, nowej wersji systemu (maksymalnie 2 wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego);
  3. wsparcie merytoryczne związane z eksploatacją funkcjonalności systemu przez użytkowników;
  4. pośredniczenie w komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a producentem systemu, w celu rozwiązania zaistniałych problemów;

DEFINICJE DLA WSPARCIA:

  1. system – należy przez to rozumieć eksploatowany przez Zamawiającego system pracy grupowej Zimbra Collaboration Server wraz z zainstalowanymi systemami operacyjnymi;
  2. awaria – należy przez to rozumieć błąd oprogramowania lub konfiguracji uniemożliwiający wysyłanie i odbieranie wiadomości, brak dostępu do systemu dla ponad 50% użytkowników;
  3. incydent – należy przez to rozumieć błąd oprogramowania lub konfiguracji utrudniający korzystanie z dowolnej funkcjonalności systemu;
  4. modyfikacja – wprowadzenie zmiany funkcjonalności i zabezpieczeń systemu lub/i rozszerzeniem o dodatkowe elementy jak zimlety i inne dodatki. Modyfikacja jest wyceniana osobno i nie wchodzi w zakres miesięcznego limitu godzin.
  5. aktualizacja – należy przez to rozumieć nową wersja oprogramowania, sygnowaną kolejnym numerem, wyprodukowaną przez producenta tego oprogramowania.

 

Szczegółową ofertę z planami wsparcia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio lub za pomocą formularza kontaktowego. 

Skontaktuj się

 

Tagi: