Wsparcie dla OTRS

Realizujemy działania techniczne dla firm i organizacji w oparciu o dodatkowe umowy wsparcia obejmujące:

ZAKRES WSPARCIA:

  • podejmowanie reakcji dla zgłaszanych awarii i incydentów w określonym okienku czasowym;
  • wsparcie merytoryczne związane z eksploatacją i funkcjonalności systemu przez Agentów, Menadżerów i Administratorów systemu;

DEFINICJE DLA WSPARCIA:

  • system – należy przez to rozumieć eksploatowany przez Zamawiającego system zgłoszeń serwisowych OTRS wraz z zainstalowanym systemem operacyjnymi;
  • awaria – należy przez to rozumieć błąd oprogramowania lub konfiguracji uniemożliwiający wysyłanie i odbieranie wiadomości, brak dostępu do systemu dla ponad 50% użytkowników;
  • incydent – należy przez to rozumieć błąd oprogramowania lub konfiguracji utrudniający korzystanie z dowolnej funkcjonalności systemu;
  • modyfikacja – wprowadzenie zmiany funkcjonalności i zabezpieczeń systemu lub/i rozszerzeniem o dodatkowe elementy funkcjonalne. Modyfikacja jest wyceniana osobno i nie wchodzi w zakres miesięcznego limitu godzin.
  • aktualizacja – należy przez to rozumieć nową wersja oprogramowania, sygnowaną kolejnym numerem, wyprodukowaną przez producenta tego oprogramowania.

 

Szczegółową ofertę z planami wsparcia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio lub za pomocą formularza kontaktowego.

Skontaktuj się

Tagi: